ดูแลรักษาท่อก๊าซ

บริการตรวจสอบท่อ


ตามระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีการตรวจสอบท่อ หลังจากที่ท่อนั้นนำไปใช้งานแล้ว 5 ปี และต้องตรวจสอบสภาพใหม่อีกครั้งทุกๆ 5 ปี โดยสถานที่ ที่สามารถให้การตรวจสอบท่อได้นั้น ต้องได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่ามีสิทธิ์ จะสามารถตรวจสอบสภาพท่อบรรจุก๊าซแรงดันสูง ซึ่งทางบริษัท โคราชอาร์กอน จำกัด ได้รับการรับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีสิทธิ์สามารถตรวจสอบสภาพท่อพร้อมออกใบรับรองการตรวจสภาพท่อจากทางโรงงานได้
 

ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงหัววาล์ว


ทางห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยผลิตภัณฑ์ก๊าซ มีผู้ชำนาญในการแก้ไขและปรับปรุงท่อก๊าซที่หัววาล์วชำรุดได้ โดยทางบริษัท ได้มีหัววาล์วและอะไหล่ของหัววาล์ว เพื่อช่วยให้ท่านสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลงเฉพาะส่วนที่ชำรุดได้

 

บริการทำความสะอาดท่อ


ในกรณีที่ทางบริษัท โคราชอาร์กอน จำกัด ตรวจพบท่อที่มีโอกาสมีก๊าซ หรือสิ่งแปลกปลอมในท่อก๊าซ ทางบริษัท โคราชอาร์กอน จำกัด   จะขอสงวนสิทธิ์ในการนำท่อดังกล่าวไปบรรจุใหม่ ถ้าท่อที่ตรวจพบเป็นท่อของลูกค้าทางห้างฯ จะขอแจ้งให้ทางลูกค้าทราบก่อนที่จะล้างทำความสะอาดท่อดังกล่าว และไม่สามารถทำการบรรจุใหม่ได้ จนกว่าจะล้างทำความสะอาดก่อน เพราะเนื่องด้วยท่อที่มีก๊าซชนิดอื่นหรือสิ่งแปลกปลอมอยู่ในท่อนั้น อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในขั้นตอนการบรรจุก๊าซได้

 

บริการทำสีท่อ


 ในกรณีที่ลูกค้าต้องการทำสีท่อหลังจากการตรวจสอบท่อแล้ว ทางบริษัท โคราชอาร์กอน จำกัด มีบริการทำสีท่อให้ โดยสีที่ใช้นั้นจะบ่งบอกถึงลักษณะของชนิดก๊าซ และชื่อของก๊าซนั้น

 

บริการจัดทำโครงแพคและติดตั้งชุดแมนนิโฟลด์ (แผงควบคุมแรงดันก๊าซ)


ในกรณีที่ลูกค้ามีความประสงค์ต้องการใช้งานก๊าซแบบแพค สามารถติดต่อทางห้างฯ เพื่อทำการแนะนำ จัดทำ และติดตั้งโครงเหล็ก รวมถึงการติดตั้งชุดแมนนิโฟลด์ด้วยวัสดุที่ใช้งานได้อย่างปลอดภัย

 

บริการติดตั้งระบบทางเดินท่อก๊าซทั้งในและนอกอาคาร


รับติดตั้งไลน์ก๊าซให้กับโรงงาน ตามมาตรฐานความปลอดภัย